MEDITACE A VIZUALIZACE "NA MÍRU."

Jde o vědecky doloženou a velmi efektivní metodu, kterou sama a často používám. Využívá naší obrazové představivosti k přepsání zažitých programů a přesvědčení novou zkušeností.

Skvěle funguje u sportovců, kteří si pomocí obrazů dokážou představit důležitý závod. 

Velmi účinná je i u trénování jakéhokoliv veřejného projevu a prezentací. Náš mozek totiž nerozezná rozdíl mezi skutečností a tím, co prožíváme v představách. Můžete tak vnitřně prožít výsledek po jakém toužíme. Prožít takové emoce, po jakých toužíme. A tím i získat více sebedůvěry. 

       Napište si o meditaci KOHERENCE MYSLI A TĚLA zDARMA.

.

V dnešní době jsme zahlceni informacemi a různými podněty, které odvádí naši pozornost k vnějším věcem a událostem. Potřebujeme se znovu spojit se svým nitrem. Spojit se sami se sebou. Načerpat energii a novou inspiraci. Získat širší perspektivu a nový pohled. Je to esenciální součást mentální hygieny moderního člověka.

 Co ještě chvilka pro sebe umí? 

  • je důležitým nástrojem sebepoznání. Nezbytná u vedoucích pracovníků a v leadershipu. 
  • pomáhá zvýšit naši odolnost a flexibilitu v životě.  
  • umožňuje porozumět různým aspektům sebe sama. Silných i slabších stránek.
  • pomáhá uvědomit si myšlenkové programy a měnit je.
  • pomocí sebeanalýzy se můžeme rozvíjet, kultivovat své vlastnosti a žít svůj život naplno. 
  • přináší pochopení toho KDO JSME, co se uvnitř nás odehrává. Naučíme se pracovat s emocemi, jsme odolnější vůči stresu, změnám a jiným vnějším událostem, které nemůžeme ovlivnit, včetně toho, co si o nás druzí myslí. 
  • vede k rozpoznání hodnot, co je pro nás důležité. 
  • usnadňuje rozhodování i směrování v životě. Kým chceme být a co proto udělat.
  • pomáhá zklidnit mysl a zvýšit kreativitu.

Aktivnímu praktikování meditace se věnuji téměř 10 let. Jsem městská jogínka, tzn., že žiji běžný městský život a meditace mi pomáhá dosáhnout vnitřní harmonie a zklidnit se, když potřebuji v každodenním shonu pracovních povinností. Každý den stačí alespoň chvilka.  Je to okamžik, kdy se pro mě vnitřní svět stává reálnější než ten vnější. Je to čas spojení sama se sebou. Čas mnohých uvědomění i vnitřní sebeanalýzy.  I chvíle, kdy přichází nové nápady, uvědomění i nový příval energie.

Kromě toho, že už několik let namlouvám meditace pro meditační aplikaci Calmio, baví mě tvořit a nahrávat vlastní meditace.

Proč je sebepoznání důležité, u lídrů nezbytné?

Ten, kdo doopravdy zná sám sebe, žije život ve svém autentickém já. Má sebedůvěru, která nevychází z ega a potřeby dělat se lepší/horší, ale která vychází z uvědomění si své vnitřní podstaty. Jeho mentální nastavení přirozeně inspiruje a povznáší lidi kolem. Je otevřený a má zájem o druhé, kteří se v jeho přítomnosti cítí dobře.

Nízká sebeúcta nám brání vidět svou vlastní velikost. Sebepoznání, meditace, ochota uvidět a uzdravit své stíny, strachy, zranění i sabotující myšlení, je klíčem k radostnému prožívání a uvědomění si sebe sama, což se promítne do celého života.